Lekce‎ > ‎

4. nouns, cases, prepositions

V novoslověnštině existují tři velmi důležité gramatické kategorie, jež určují tvar podstatných jmen (a všech ostatních ohebných slovních druhů): pád, rod a číslo.


Číslo
Čísla jsou následovná, jednotné, dvojné a množné. Pozůstatky dvojného čísla existují i v češtině, tudíž nejde o nic, co by nám bylo absolutně neznámé. Jak název napovídá, jedná se o množné číslo pro objekty, které jsou přesně dva. Bohužel, podrobnější informace zde o onom čísle nenaleznete, neboť tohle tato učebnice má naučit pouze základům novoslověnštiny.

Naneštěstí tvoření množného čísla není tak jednoduché jako ve španělštině, či angličtině. Každý pád množného čísla má svojí vlastní koncovku, kterou je nutné se naučit.


Rody

Jsou tři: mužský, ženský a střední. Čechovi by nemělo dělat problém rozpoznat zdali slovo je rodu ženského, mužského, či středního.
 • Živé věci mívají rod podle pohlavý, tudíž byk (býk) je rodu mužského, žrebec (hřebec) také. Střední rod mívají mláďata - tele.
 • Měli bychom vědět, že rod není vždy možné odvodit podle pohlaví dané věci, v takovém to případě může mít slovo jakýkoliv rod. Na příklad ryba jako zástupce ženského roud, pes pro rod mužský, životno (živočich) pro rod střední. 
 • Dokonce i neživé věci mohou mít všechny tři rody, nož (nůž) je mužského, voda ženského a mlieko (mléko) rodu středního.
Pro jednoduchost bude gramatický rod vždy uveden ve slovníku. Ovšem není na škodu si zapamovat, že většina slov rodu žesnkého končí na -a, slova středního rodu obvykle končívají na -o, slova mužského rodu končí většinou souhláskou.


Pády

 Novoslověnština má stejně jako čeština 7 pádů:
 • N nominativ
 • G genitiv
 • D dativ
 • A akuzativ
 • V vokativ
 • L lokál
 • I instrumentál
Nominativ a vokativ se nikdy nepojí s žádnou předložkou. Ostatní pády mohou být užity jak s ní, tak i bez ní.


Nominativ

 Podobně jako v našem jazyce i zde se na první pád ptáme pomocí otázky kto, što? = kdo, co? Používá se jako podmět věty a po slovese byti.

Ve většině slovanských jazyků bývá podmět skryt, tento jev není samozřejmě cizí ani novoslověnštině.

 Příklad: Čitaju. = čtu. Čitaje. = čte. Čitajeme. = čteme. Čitajut. = čtou...


Vokativ 

Používá se pouze, voláme-li někoho či něco. Je to jediný pád, u kterého se může vyskytnout hlásková alternace.
Změny jsou možné v těchto kombinacích: g→ž, hš, kč a -ec-če!.

 Příklad: žena = žena N, ženo! = ženo! VBog = Bůh N, Bože! = Bože! V


Akuzativ
Tímto pádem se obvykle označuje předmět věty.

Příklad: Pišu pismo = Píšu dopis. Vidim auto. = Vidím auto. 


dative case

The dative case is a grammatical case generally used to indicate the noun to which something is given, as in "John gave Mary a drink".
 In general, the dative marks the indirect object of a verb.

Example: Pišu pismo svojemu prijatelju. = (I) write (a) letter (to) my friend. or (I) write my friend (a) letter.


locative case

Nouns take the locative case when they’re used to refer to a place, or time. It corresponds vaguely to the English prepositions "in", "on", "at", "about".
In the ordinary conversation the locative case is always used with some preposition.

Example: v zimie = in Winter, na v'rhu = on (the) top, ...


instrumental case

In general the Slavic instrumental case is used to indicate how something is done or the means by which an action is carried out, usually in English it’s expressed by the prepositions "by, with". 

Example:
                Q: Jako jesi prišel k nam? = How did (You) come to us?
                A: Autom. = (With a) car.


genitive case

The genitive case refers to things (or living beings) belonging to other things (or living beings). Just like when you use "of" or the possessive "-'s" in English.

Example: Knjiga mojego brata. = A book of my brother.


animate and inanimate masculine patterns


In all masculine patterns, the accusative (A) is either identical with the genitive (G) or with the nominative (N). This two kinds of masculine declension are called animate declension and inanimate declension. The animate declension (A=G) is intended for those nouns who represent living beings or other subjects able to perform verbal actions (e.g. robots and similar machines, ...). Here the accusative is different from the nominative in order to make clear who is a performer of an action and who is a matter of an action. The inanimate declension (A=N), has the accusative identical with the nominative as it is in neuter patterns.

Example 1: Petr slyši Ivana. (Peter is listening to Ivan) The accusative of Ivan is animate and therefore identical with the genitive, because both Petr and Ivan are able to listen. This is why in this sentence we need to make clear, who is listening to whom.

Example 2: Petr stroji dom. (Peter makes/builds (a) house) The accusative of dom (a house) is inanimate and
therefore identical with the nominative of dom, because a house is not able to have something. It this sentence, it is clearly obvious who is a builder and what is built.

Remember that there is one good tool to distinguish animate and inanimate subjects in Neoslavonic: We ask of animate subjects using kto? (who?), but we ask of inanimate subjects using što? (what?). Here you can see that even English distinguishes animate and inanimate subjects.


dual number


Majority of
Slavic languages ​​still use the remnants of the dual number for the human body parts.

Please remember that oko (an eye), oči (two eyes), oka (eyes) and uho (an ear), uši (two ears), uha (ears) have their singular and plural according to the standard neuter pattern slovo (a word) slova (words), but if we are talking about exactly one pair of eyes and ears of some living being, we need to use a palatalized dual, which is identical with the feminine plural pattern kosti (bones).


Example: Moje oči. (My two eyes, oči
as consistent with the pattern kost in plural), Sto ok. (Hundred eyes, ok as consistent with the pattern slovo in plural)


prepositions

The prepositions stand before nouns, pronouns and numerals. They help to create and modify relationships between clause elements in the same way as in English. A preposition itself is not clause member, it becomes only in conjunction with the appropriate expression. Frankly said, the prepositions create adverbial parts of sentences that carry the information about "when?", "where?", "how? or "why?". Please learn them together with prepositions:

 kogda? 
 when? 
 kako? or jako?   how?
 zašto? or začo?  why?
 kdie?  where? (an existing position of something/somebody)
 kamo?  where? (a new desired position of something/somebody)
 kudie?  where? (on the way to a new desired position from an existing position) 

Neoslavonic has a lot
of miscellaneous prepositions associated with all kinds of cases except the nominative and vocative. Some prepositions (colored in red) are associated with more cases in order to clarify the precise meaning. But for the basic conversation, it would be enough to know just these prepositions and their appropriate cases.

 genitive: 
 bez 
 without, except 
   iz  from
   do
 into, inside, to 
   ot  out from, by
   u
 near to, at
   kromie 
 except
   posle  after
   vnie  out of, outside of
   okolo  around
   radi
 due to, in order to, because 
     
 dative:
 k  to, at
   protiv  against
   po  in the way of
     
 accusative: 
 nad  above, over
   pod  below, under
   pred  before, ahead of, in the face of 
   črez  through
   v  in, into, inside of
   za  after, behind, for, towards
   na  on, at, onto, upon
   vnie  out of, outside of
   medžu  between, among
   mimo  beyond, outside, aside, except
     
 locative:
   
   o  about, concerning
   po  after, upon, on
   pri  at, near to, by (where?)
   v  in, into, inside of
   na  on, at, onto, upon
     
 instrumental: 
   
   s  with, together with, by (how?)
   nad  above, over
   pod  below, under
   pred  before, ahead of, in the face of
   za  after, behind
   medžu  between, among

For Your help, please remember that
 1. accusative structures are always about the desired space/time positions of something/somebody (e.g. answers to kamo? or kudie?) and
 2. other structures are always about an existing space/time position of something/somebody (e.g. answers to kdie?).
Example:

Idu na veliku goru. (
veliku goru is the accusative of velika gora = (a) big hill.)
(I) go at (a) big hill. (I am not not yet there, but I want to be there, I am moving there.)

Jesm na velikej gorie. (
velikej gorie is the locative of velika gora = (a) big hill.)
(I) am at (a) big hill. (I am there, this where I am.)


how to learn cases - declension symmetries

We know that this matter is the most difficult issue for the non-Slavic people. Neoslavonic has been designed in the way that from the on the one side it would be most similar to real living languages, but on the other side it would be much better taught. For this reason we created a collection of simplified case patterns and introduces some auxiliary symmetries between these patterns. Please try to find them in our grammatical tables and learn them:
 1. There are basically two fundamental patterns for each gender: hard one and soft one. The vowel "o" from the hard patterns corresponds to the vowel "e" from the soft patters. This means that you will find a variety of hard-soft pairs of endings of the same cases as -om/-em, -oj/-ej, -ov/-ev, for example.

 2. The singular dative and singular locative of the same pattern have the same endings.

 3. The singular dative and singular locative of masculine hard and soft patterns and neuter hard and soft patterns have only one endings -u.

 4. In all patterns and all genders except the pattern kost = (a) bone, the plural dative has -am, the plural locative has -ah and the plural instrumental has -ami.

 5. In all patterns and all genders except the pattern kost = (a) bone, the dual genitive together with the dual locative has -u and the dual dative together with the dual instrumental has -ama.

 6. The plural genitive (-') is identical for the hard feminine and the hard neuter patterns. The plural genitive (-ej) is identical for the soft feminine and the soft neuter patterns.

 7. In the same feminine pattern, the singular genitive is identical to the plural nominative as well as the singular dative is identical to the dual nominative.


irregular declension patterns

Although Neoslavonic is an artificial language, but it must be understood by Slavs without the need to learn it. This is why Neoslavonic must contain, at least partially, some popular but unfortunately irregular phenomena that are used in living Slavic languages.
 1. There are masculine words (both soft and hard) having feminine declension pattern in the singular. These words end by -a in nominative. Their plural is regular masculine pattern, this exception is related to the singular only. If it happen, it is usually noted in dictionaries.

  Example: vladyka (a ruler, a governor) is masculine, but his singular cases are identical with the feminine pattern žena (a woman).

 2. There are yet four more irregular patterns, which in their case endings add extra consonants. They are called N-patterns, R-patterns, S-patterns and T-patters accordingly on the consonant being added. This irregularity is also typical for classical European languages. Remember for example the Greek word "drama" with its derivatives "drama-ti-cal" or "pragma", "pragma-ti-cal", ... As in the previous point, these words have special inflections only in their singular and their plural and dual are regular. Moreover in order to make this problem easier, among these four patterns is symmetry of endings.

  Example: diete N, dietete G, dieteti D (a child, T-pattern); ime N, imene G, imeni D (a name, N-pattern)


appendix

If You are familiar in some other indo-european language having cases (e.g. Latin, Greek, German, ...), this information can help You, because Neoslavonic together with the living Slavic languages shares common indo-european declension paradigms as follows:

 1. All neuter patterns have identical the nominative, the accusative and the vocative.

 2. Masculine and neuter patterns are similar and have many identical endings of the same cases.
Comments